۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

به یاد پنج فرزند عاشق ایران زمینشیرین علم هویی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ به دستور نايب امام زمان خامنه ای این پیر خون آشام اعدام شدند.

گرامی باد یاد همه‌ی شهدای راه آزادی

گرامی باد یاد شهدای اخیر آزادیخواهی خلق کردستان و ایرانکمانگران ما نمرده اند!
م. بهنام

 
به ياد آرش کمانگر و چهار همسفر او

از ما
نه کمانگری و نه خدنگی
هیچکدام
نشکسته ست،
تنها اسیرانی از ما

چه ساده شکست تان داده اند و
تیرشان بر اعماق ِ چشم و قلب تان
نشسته است!

کور و کران ِ بی مهريد
دشمنان عاطفه!
و آن شیران سراپا شعور
خواب و تاب تان را بریده اند و
آرامش تان را
چونان سوهان روح
از شما گرفته اند!

به آنان می نازيم
که تنها کمان شان خم شده و
خود، هيچ، نشکسته اند.
ببينيدشان!
کنون
دور تا دور این خانه
در کمین شمايند
ـ صبور و بردبار ـ
ياران کمانگران سپيده
پيکان داران آرزو!

نهم ماه می 10