۱۳۹۲ خرداد ۲۸, سه‌شنبه

فوتبال بازی یا قماربازی

به مناسبت پیروزی تیم ملی ایران!
 
 
احمد بی نسب و حسن روح مال دست در دست هم و شادمان از پیروزی پرافتخار تیم سید علی گدا بر تیم فلک زده ملت ایران.
 
گفتنی است که تیم ملت با وجود استعداد و سرمایه کلان متاسفانه مربی درست و حسابی ندارد و در کل بازی های سی و چند ساله هربار بازی را با باخت سه بر صفر به تیم ملاها واگذار کرده و گاهی اوقات نیز با کمال تعجب از مربیان تیم حریف کمک طلبیده که البته بازهم هر بار بازنده و با خفت و خواری از میدان بیرون رانده شده اند. اما خب تیم ملت خیلی دنده پهن تشریف دارند و گویا هنوز هم پول و جوانان پر استعداد فراوانی دارد که به دست تیم ملاها برای قلع و قمه بگذارد. مربیان وطنی نیز که در زمان جوانی و گاهی با وجود دلاوری خود نیز از نداشتن یک مربی دانا در رنج بودند، یا خود جیره خوار سید علی گدایند یا مشغول کتک کاری با هم. فکر کنم اگر آنها تغیر رشته دهند و به رشته هایی که بیشتر به روحیه اشان نزدیک است  مانند بوکس و جودو، بپردازند بهتر باشد. گاهی اوقات هم فکر می کنم که تیم ملت فراموش کرده و یا نمی داند که مشغول چه بازی می باشد و یا شاید آن را با قمار بازی اشتباه کرده. امیدوارم که سرنوشت تیم ملت به سرانجام آن قمارباز مشهور شبیه نشود که تازه زمانی متوجه شد چه بر سرش آمده که کل هستی خود و خانواده اش را به حریفش باخته بود.