۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

چه بهایی دارد آزادی

سعيد اطلس - گيل آوا 

در سینه یاد یاران، از دیده خون فشانید
چون آذرخش اما، در قلب شب روانید
در موج خون شناور، با جان پُر شراره
در بند و پر شکسته، شهباز آسمانید


برگ ریزان پاییز غم انگیز ایران و فرزندان بیدارش بیش از سه دهه است که بی وقفه ادامه دارد، زمین سرخ فام وطن پوشیده از گلهای لاله وبرگهای طلایی رنگی است که بی صدا بر تن خاک فرو میریزند. می میرند اما دوباره از دل خاک وطن میرویند و باز میرویند و میرویند. درود بر شرف و شجاعت و عزم راسخ شان.

در جمعۀ سیاه 19 فروردین 1390 (9 آوریل 2011)، حکمرانان کنونی عراق یکبار دیگر ماهیت جنایتکارانۀ خود را با تهاجم نظامی به شهر اشرف و به قتل رسانیدن 35 تن از زنان و مردان بی سلاح و بی دفاع اشرف در مقابل انظار جهانیان به نمایش گذاشتند. بدین ترتیب نه تنها حکومت خود را در محک مقایسه با حکومت صدام حسین قرار دادند بلکه به عیان نشان دادند که در اعمال جنایت و نقض قوانین شناخته شدۀ بین المللی دروس رذیلت و سبعّیت را از اربابان سابق خود در تهران و قم به خوبی فرا گرفته اند.
جمعۀ سیاه 19 فروردین 1390 (9 آوریل 2011) جدا از جنایت نا بخشودنی نوری مالکی و فرماندۀ نیروی زمینی اش علی غیدان و سایر جانیان درگیر در این جنایت هولناک بر علیه ساکنان بی دفاع اشرف دو نکتۀ برجسته نیز در خود داشت:
 1- بار دیگر ماهیت و پتانسیل عظیم ضد بشری بودن مکتب خمینیسم را در معرض دید مردم جهان قرار داد.
2- اوج ایستادگی و دفاع از حقوق پناهندگی را که از دستاوردهای درخشان بشری است، با مقاومت جانانۀ جان بر کفان شهر اشرف در مقابل جانوران نوری مالکی به نمایش گذاشت.
جام زهر این واقعۀ شرم آور را باید با عکس العملی مشروع و قانونی به کام مالکی نخست وزیر عراق و عاملین اصلی آن یعنی آخوندهای ضد بشر حاکم بر کشورمان فرو ریخت،
· با درایت و سعۀ صدر و در جهت منافع و مصالح کنونی جنبش آزادیخواهانۀ ملت ایران، از فضای همدردی و همدلی بوجود آمده در بین ایرانیان و گروهای سیاسی مخالف رژیم باید مدد جُسته و برای تشکیل جبهۀ سیاسی مشترک اقدامات ضروری را بعمل آورد. امر خطیری که تا کنون عدم تحقق آن به عمر رژیم ترک خوردۀ ملاها افزوده است. گروه ها و شخصیت های سیاسی ما باید بلوغ سیاسی خود را پس از سی سال تشّتت بی حاصل نشان دهند. جنبش سرنگونی طلب مردم ایران نیازمند تحّول و تازگی است. شایسته است که در این مقطع در جهت سرنگونی رژیم جهل و جنایت آخوندها در کنار هم و دست بر شانۀ یکدیگر حرکت کنیم.
· بدیهی است که گنجانیدن نام مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا که با انگیزۀ زد و بند های سیاسی و بنا به درخواست رژیم تهران (دولت وقت محمد خاتمی) صورت گرفته است، دست آخوندها و نوچه های عراقی آنان را در انجام چنین جنایات هولناکی باز می گذارد. در مقابله با این امر مهم، ضمن مسئول دانستن آمریکا در قبال جنایات صورت گرفته از سوی رژیم و هم مکتبی های عراقی اش، باید به دولت آمریکا خاطر نشان کرد که نیروهای مستقل و غیر وابسته به مجاهدین نیز چنین گروگانگیری سیاسی ای را که جهت گرفتن امتیاز از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران صورت میگیرد، بر نمی تابند و آنرا توهینی به کلیه مخالفان سرنگونی طلب رژیم ملا ها تلقی می کنند.
· شایسته است که از طریق اقدامات جمعی، ابعاد جنایت جمعۀ سیاه 9 آوریل 2011 دولت عراق را بر علیه ساکنان بی دفاع اشرف، در مجامع مربوطه جهانی مطرح کرده و از آنها پاسخ و موضع گیری روشن بطلبیم.
نقش سایت ها و رسانه های سرنگونی طلب و نویسنده گان و فعالین مستقل و مترقی را در ایجاد زمینه های مناسب برای نزدیکی و دیالوگ های سیاسی و همچنین در شکل دادن حرکت های جمعی رسانه ای و تبیین پیشنهادات هموطنان آزاده بسیار موثر میدانم.
باید این واقعیت را از خود عبور بدهیم که بسیاری از دست درازی هایی که طی سالیان حاکمیت رژیم آخوندها از سوی شرکای تجاری و هم پالکی های مکتبی آنها بر علیه آرزوها و حرمت انسانی ما ایرانیان تبعیدی صورت گرفت، ناشی از تشتّت و پراکندگی ما بوده است. بنظر نمیرسد که درک این معضل اساسی برای یک آگاه سیاسی مشگل باشد. بنابراین معقول و منطقی است که برای یکبار هم که شده برای حل این معضل، گفتگوهای سازنده ای بین تشکل هایی که بر علیه تمامیت این رژیم فعالیت میکنند، آغاز شود. روند تحولات سیاسی در سی سال گذشته به ما آموخته است که برای رسیدن به هدف مشترک مان که همانا سر نگونی این حاکمیت مذهبی و ضد بشر است، باید که در کنار هم و دست بر شانۀ یکدیگر حرکت کنیم تا طعمۀ جانوران مکتبی و سیاسی نشویم
سعید اطلس - لندن
منبع: سايت ديدگاه